TRƯỜNG MẪU GIÁO THÔNG BÌNH ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CỦA SỞ GIÁO DỤC VỀ KIỂM TRA CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2022-2023.

Căn cứ quyết định số 169/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đối với các đơn vị đã được đánh giá ngoài năm 2023.

Sáng ngày 14/02/2023. Hiệu trưởng nhà trường cô Nguyễn Thị Lệ cùng với hiệu trường của một số trường mầm non, mẫu giáo khác trong huyện đã đón và tiếp đoàn kiểm tra của sở giáo dục về kiểm tra cải tiến chất lượng giáo dục năm học: 2022-2023 tại trường Mầm non Sơn Ca.

hình

       Buổi kiểm tra bắt đầu bằng sự phân công thành viên trong đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra trường Mẫu giáo Thông Bình và một số trường khác theo kế hoạch nhằm tư vấn, khuyến nghị các biện pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đối với các trường.

Hình ảnh kiểm tra hồ sơ của trường Mẫu giáo Thông Bình

hình 1

     Sau một thời gian làm việc của các thành viên trong đoàn kiểm tra với trường Mẫu giáo Thông Bình và các trường khác thì buổi kiểm tra đã kết thúc tốt đẹp.

        Qua buổi kiểm tra thì nhà trường cũng nhận được một số trao đổi từ đoàn kiểm tra, từ đó để xây dựng nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo được sự tin cậy của phụ huynh.

              Nguồn: Trường Mẫu giáo Thông Bình

               Người viết: Nguyễn Thị Lên