TRƯỜNG MẪU GÁO THÔNG BÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023-2028

Chiều ngày 21/04/2023 Trường Mẫu giáo Thông Bình tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội diễn ra với các nội dung: Thông qua phần kết quả, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân đối với hoạt động công đoàn cơ sở của Trường Mẫu giáo Thông Bình nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phần phát biểu của bà Nguyễn Thị Lệ- BTCB-HT nhà trường nhận xét đánh giá về nội dung hoạt động công đoàn cơ sở của Trường Mẫu giáo Thông Bình nhiệm kỳ qua ( 2018-2023) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ mới (2023 – 2028). Qua đó nhằm khắc phục khuyết điểm của nhiệm kỳ cũ, để phấn đấu làm tốt hơn cho cho nhiệm kỳ mới, cùng nhau đưa nhà trường đi lên và đạt nhiều kết quả tốt  trong thời gian tới.

Hình ảnh phát biểu của bà Nguyễn Thị Lệ- BTCB-HT nhà trường

hình

      Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành công đoàn Trường Mẫu giáo Thông Bình khóa mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí.

Hình ảnh BCHCĐ mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 hình 1hình 2

        Ban chấp hành công đoàn Trường Mẫu giáo Thông Bình khóa mới nhiệm kỳ 2023 – 2028  hứa hẹn trước công đoàn viên nhà trường, sẽ cố gắng thực tốt các nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn, sẽ chăm lo tốt cho đời sống chị em công đoàn viên và đưa công đoàn nhà trường ngày càng đi lên, đạt nhiều kết quả tốt trong nhiệm kỳ 2023-2028.

hình 3

       Công đoàn cơ sở Trường Mẫu giáo Thông Bình nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo, người lao động trong đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình mới.

 

Nguồn: Trường Mẫu giáo Thông Bình

                                                 Người viết: Nguyễn Thị Lên