Lễ Phát động phong trào “Nói không với rác thải nhựa” Ở Trường Mẫu giáo Thông Bình.

Lễ Phát động phong trào  “Nói không với rác thải nhựa” Ở Trường Mẫu giáo Thông Bình.

Hình phát động phong trào nói k với rác thải nhựa

     Rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu. Để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, đặc biệt trong bối cảnh tác động, ảnh hưởng của rác thải nhựa ngày càng gia tăng.

Hình rác thải 2Hình rác thải 3

     Đáng lo ngại là việc đốt rác theo cách thủ công sẽ thải ra cả chất độc đi-ô-xin, đây là chất đặc biệt nguy hiểm.

     Nhưng để “Nói không với rác thải nhựa” lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và mang lại hiệu quả cao nhất, phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân.

     Với việc hàng trăm, hàng nghìn năm rác thải nhựa mới có thể phân hủy, ngay từ bây giờ phải hình thành ý thức, thói quen “Nói không với rác thải nhựa” với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi trong xã hội. Đặc biệt là tác động mạnh mẽ tới các thế hệ trẻ. Bởi vậy, “nói không với rác thải nhựa” nên bắt đầu từ ngành giáo dục.

 “Nói không với rác thải nhựa” nên bắt đầu từ ngành giáo dục.

     Thực hiện công văn số 850/KH-PGDĐT, ngày 24/09/2019, của phòng Giáo dục và Đào tạovề việc tổ chức Hội nghị phát động phong trào “ Nói không với rác thải nhựa”.

     Thực hiện Kế hoạch số 150/ KH- MGTB ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Trường Mẫu giáo Thông Bình về kế hoạch tổ chức tuyên truyền phát động phong trào “ Nói không với rác thải nhựa”.

     Trường mẫu giáo Thông Bình báo đã  tổ chức tuyên truyền phát động phong trào “ Nói không với rác thải nhưa” với những nội dung cụ thể như sau:

     Tiến hành treo băng ron tuyên truyền ở điểm trường.

     Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức về bảo vệ môi trường, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống. Góp phần xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

     Tuyên truyền phổ biến về tác hại của rác thải nhựa đối với sức khỏe và môi trường sống.

     Phát động phong trào trong giáo viên, học sinh về ý thức xây dựng, bảo vệ môi trường lành mạnh, tạo không gian trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn thân thiện và đủ các điều kiện để phát triển toàn diện, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

     Tổ chức cho học sinh ở điểm trường vệ sinh thu gom rác thải trong đó có rác thải nhựa. Tận dụng những chai lọ nhựa để làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí phục vụ trong lớp.

     Buổi phát động nhằm đề hạn chế sữ dụng rác thải nhựa, giúp người dân nâng cao ý thức, tìm ra những giải pháp, ý tưởng, sản phẩm để hạn chế rác thải nhựa.

Đây sẽ là thông điệp tuyên truyền mạnh mẽ tới từng cá nhân trong đơn vị Trường mẫu giáo Thông Bình cũng như cộng đồng chung tay nói không với rác thải nhựa.

Hình rác thải 4

Hình ảnh trẻ chuẩn bị ra sân thực hiện lễ phát động.

Hình rác thải 5Hình rác thải 6

Hình rác thải 7Hình rác thải 8

Hình ảnh cô cùng trẻ trong buổi lễ phát động phong trào “ Nói không với rác thải nhựa.

Hình rác thải 9

Hình ảnh cô tận dụng rác thải nhựa từ phụ huynh mang đến để cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi trang trí trong lớp.

Nguồn: Chi đoàn Trường mẫu giáo Thông Bình