TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VỆ SINH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Trường Mẫu giáo Thông Bình tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị.

 

         Tiếp tục thực hiện theo các công văn chỉ đạo của của Phòng giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.Trường Mẫu giáo Thông Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền và vệ sinh trường lớp ở đơn vị.

          Triển khai các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường qua mail cá nhân, zalo trường. Đồng thời cho giáo viên mỗi tuần ngày thứ 6 đến trường lớp vệ sinh sạch sẽ bên trong, bên ngoài lớp học, vệ sinh đồ dùng đồ chơi bằng dung dịch sát khuẩn. Cập nhật thường xuyên hằng ngày về diễn biến dịch bệnh trên báo, đài, cổng thông tin điện tử.

          +Vào ngày 27/03/2020 trong thời gian tạm cho trẻ nghỉ toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện công tác tổng vệ sinh khu vực trong và ngoài nhà trường, vệ sinh tất cả đồ dùng, dụng cụ, bàn ghế, phòng học…bằng dung dịch cloramin B.

(Hình ảnh giáo viên vệ sinh đồ dùng đồ chơi )

Hình VS ĐDĐC 1Hình 2 VSĐD

Hình 3 VSĐD

+ Tiến hành quét dọn vệ sinh bên trong lớp học ở các điểm trường.

(Hình ảnh giáo viên vệ sinh bên trong lớp học)

H2 VS TRONG LỚPHình 2 VS Trong lớp

 

H 4 VS TRONG LỚP

HÌNH 3 VS TRONG LỚP

Thực hiện bảng tuyên truyền và bố trí vòi nước rửa tay ở điểm trường.

      Thực hiện bảng tuyên truyền ở cổng trường, ở bảng để phụ huynh biết được biện pháp cần làm để phòng chống dịch bệnh và bố trí vòi nước rửa tay ở điểm trường cho phụ huynh rửa tay khi đến trường đưa đón trẻ.

       Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tuyên truyền đến người thân và mọi người về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phân công nhân viên y tế thực hiện tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên thùng loa của trường.

+ Tiến hành quét dọn vệ sinh bên ngoài lớp học ở các điểm trường.

(Hình ảnh giáo viên vệ sinh bên ngoài lớp học)

 

 

hinh1

H 5 VÒI RỬA TAY

hinh2hinh3

H4 TUYÊN TRUYỀN

+ Tiến hành quét dọn vệ sinh bên ngoài lớp học ở các điểm trường.

(Hình ảnh giáo viên vệ sinh bên ngoài lớp học)

H 1 VS NGOÀI LỚP

H 2 VỆ SINH NGOÀI LỚP

H 3 VS NGOÀI LỚP

H 4 VS NGOÀI LỚP

          Với các công việc đã triển khai và thực hiện một số nội dung về công tác phòng chống  dịch bệnh  do virus corona của sự chỉ đạo của cấp lãnh đạo. Đơn vị sẽ tiếp tục, thường xuyên thực hiện một cách tốt nhất về công tác phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên theo dõi tin tức diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

 

Nguồn: Trường mẫu giáo Thông Bình.